dijous, 25 de maig de 2017

prova

show <== click Here

Java script hide show element (goodle this to get answers) 
Avui això és una prova

de la vida avui és un gran dia a veure com ho fem bla bla bla
elelel s x  x  x  xx una un una una dues dues dues tres tres tres
quatre quatre qutatre avui ahir demà

Atenció que ja s'acaba